Ny delkursusleder til kursus i infektionspædiatri, immunologi og reumatologi søges

Kolding 12. oktober 2016

Opslag Delkursusleder: Infektionspædiatri, immunologi og reumatologi

Efter mange års god indsats har Marianne Ifversen valgt at overlade sin delkursusleder post til en anden.

Posten som delkursusleder skal deles med Lise Jensen, der har været med til at arrangere kurset i flere år. Kurset dækker logbogens kompetencer i infektionspædiatri, immunologi og reumatologi samt børneortopædi. Kurset er normeret i 3 dage og 16 forelæsningstimer samt nogle diskussionstimer.

Tilstedeværelse under hele kurset kræves ikke, men et betydeligt fremmøde vil være hensigtsmæssigt. Erfaringsmæssigt plejer delkursuslederne selv at forestå en del af undervisningen på kurserne.

Kortfattet ansøgning med oplysning om nuværende ansættelse og funktion samt pædagogiske kvalifikationer sendes til hovedkursuslederen (adresse nedenfor). Faglige kvalifikationer skal ikke udspecificeres, idet de formodes kendt af fagudvalget (uddannelsesudvalget). Bedømmelse og indstilling varetages som hidtil af de respektive fagudvalg. Funktionstiden er, som for tillidsposter i Dansk Pædiatrisk Selskab, 6 år. Der ydes et honorar på kr. 3750,- samt aflønning for egen undervisning.

Du skal deltage i planlægningen af kurset i foråret 2017.

Ansøgningsfrist 1. november 2016

Med venlig hilsen

Anja Klamer

Hovedkursusleder

Ansøgninger bedes mailet til hkl@paediatri.dk

Reklamer

Aflysning af kursus i børneonkologi og hæmatologi

Kære Kursister,

Det er desværre nødvendigt at udskyde kurset i børneonkologi og hæmatologi. Kurset flyttes fra den 9.-10. november 2016 til 26.-27. januar 2017. De gælder kun for de kursister, der skulle have kurset i 2016.

med venlig hilsen

Anja

Tak og (snart) farvel

Posten som hovedkursusleder har en begrænsning i funktionstid, og min tid er rundet ud. Ved generalforsamlingen 31. maj blev afdelingslæge Anja Klamer valgt til ny hovedkursusleder. Jeg er overbevist om at posten er kommet i gode hænder.

Vi har aftalt en gradvis overgang, så Anja fra dag 1 har overtaget ledelsen af revision af kursusrækken, og jeg hjælper med den daglige drift til det er på plads. D.v.s. alle henvendelser om deltagelse i kurser samt godkendelse af kurser på logbog.net er derfor til mig, formentlig sommeren over. I får nærmere besked, og ikke mindst en e-mailadresse, når det bliver aktuelt.

Tak til alle for en spændende tid med jer og med kursuslederne.

Link til afregningsblanketter m.v.

Dette indlæg retter sig primært mod kursusledere, men også kursister der står for indkøb etc.

Sundhedsstyrelsen har samlet alt man har brug for på en side, hvor der er link til vejledninger, blanketter etc. Den findes på : http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laege/specialespecifikke-kurser 

Hvis linket ikke virker prøv først at kopiere linket ind i søgefeltet (URL) manuelt. Ellers kan man nemt starte med uddannelse og autorisation og så følge de logiske valgmuligheder.

Evalueringsskemaerne fra Dansk Pædiatrisk Selskab er de samme som tidligere anvendt.

HUSK, at alle afregninger skal påføres kursusnummer. Det er rigtig svært af finde ud af hvem der skal betale “Medicinsk kursus i Århus, marts 2015”. Hvis du mangler kursusnummer, spørg hovedkursuslederen.

Spørgeskemaundersøgelse blandt netop færdige kursister

I anledning af arbejdet med revision af kursusrækken har jeg sendt spørgeskema ud til kursister fra holdene i 2009 og 2010. Specielt er jeg interesseret i hvad man i sin dagligdag som ny speciallæge savner af færdigheder, man kunne have lært på et kursus.

De første besvarelser er kommet ind og efterlader det glædelige indtryk, at der er betydelig tilfredshed med det kursusprogram vi allerede har. Der er også nogle forslag til forbedringer, og det bliver spændende at se mønsteret når der er endnu flere svar.